•      
 • اطلاعات ویزای شینگن

  هر آنچه درباره ویزای شینگن باید بدانید

  معرفی

  شينگن در اصطلاح به منطقه ای در اروپا اطلاق میشود که ٢۶ کشور حاضر در آن نياز به پاسپورت و باقی محدوديتهای مرزی برای تردد اتباع خود را حذف کرده و از اين جهت به منزله کشوری واحد به شمار می آيند. کشورهای عضو منطقه شينگن هر اندازه در قبال اتباع خود و عبور مرور مرزی آنها سهل میگيرند، در قبال اتباع کشورهايی که برای ورود به اين حوزه نياز به ويزا دارند، سختگير هستند. بر همين اساس، با توجه به اين که کشورهای مطرح اروپايی زيادی به عضويت اين منطقه درآمده اند، ويزای شنگن از ارزش و اعتبار بالايی در سراسر دنيا برخوردار است.

  شنگن چيست؟

  اگرچه شنگن اصطلاحی رايج در ايران است، اما تلفظ درست آن شنگن zone Schengen است. کشورهای اتريش، بلژيک، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايتاليا، لتونی، ليتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانيا، سوئد، سوئيس و ليختن اشتاين، ٢۶ کشور عضو پيمان شنگن محسوب میشوند.
  اين منطقه که در وبسايت رسمی شنگن از آن با عناوينی همچون بزرگترين منطقه بدون نياز به پاسپورت جهان ياد شده است، در سال ١٩٨۵ در کشور لوکزامبورگ طی يک قرارداد بينالمللی به وجود آمد. بر اساس اين پيمان، ٢٢ کشور عضو اتحاديه اروپا و ۴ کشور عضو انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA) که محدودهای به مساحت ٠٠٠،٣٠٠،۴ کيلومتر مربع و جمعيتی ۴٢٠ ميليون نفری را در بر میگيرد، به عنوان مجموعهای واحد عمل میکنند.
  قرارداد شنگن Schengen نام خود را از دهکدهای به همين نام در لوکزامبورگ قرض گرفته است جايی که مرز اين کشور با آلمان و فرانسه تلاقی میکند و درحال حاضر به طور سالانه محدوده شنگن تنها از محدوده اروپا پذيرای ٢۵/١ ميليارد بازديد کننده است.
  بنابر اطلاعات به روزرسانیشده وبسايت schengenvisainfo ،کشورهای زير برای ورود به حوزه شنگن نياز به دريافت ويزا خواهند داشت:
  در اين ميان شهروندان کشورهای ليست زير در صورتی که در مسير سفر خود نياز به توقف در فرودگاهی در حوزه شنگن داشته باشند، ملزم به دريافت ويزای ترانزيت فرودگاهی شنگن برای تعويض هواپيما خود در يکی از فرودگاههای اين حوزه خواهند بود:

  • افغانستان
  • بنگلادش
  • کنگو
  • اريتره
  • اتيوپی
  • غنا
  • ايران
  • عراق
  • نيجريه
  • پاکستان
  • سومالی
  • سريلانکا

  ويزای شنگن چيست؟

  برای ورود به منطقه شنگن نياز به ويزای شنگن ((Visa Schengen داريد. اين ويزا ورود به ٢۶ کشور عضو اين پيمان را جواز میدهد و دارنده اين ويزا خواهد توانست برای مدت زمان و شرايطی مشخص به هريک از کشورهای عضو پيمان شنگن سفر کند.
  ماهيت و هدف از سفر متقاضی تعيين کننده نوع و مدت زمان ويزای شنگن خواهد بود. به بيان ديگر اينکه هدف از سفر شما شرکت در توری گردشگری است يا انجام فعاليتی تجاری و يا صرفا توقف چند ساعته در يکی از کشورهای عضو اتحاديه، نوع ويزا و مدت اعتبار آن را تعيين خواهد کرد.
  ويزای شنگن میتواند توسط هر يک از کشورهای عضو اين پيمان صادر شود و با رعايت برخی قوانين، دارنده آن میتواند در مدت زمان اعتبار ويزا بدون مشکل در هر يک از کشورهای منطقه شينگن تردد نمايد.

  انواع ویزای شینگن

  انواع ويزای شنگن
  بسته به هدف و ماهيت سفر، نوع ويزای شينگن متقاضی تعيين میگردد. نوع اين ويزا از طرفی مدت اعتبار اين ويزا را تعيين خواهد کرد. بنابراين انواع ويزای شنگن تعيين کننده نحوه و شرايط ورود شما به يک يا چند کشور حوزه شنگن خواهد بود. اين ويزا به ٣ دسته کلی تقسيم بندی میشوند:
  Uniform Schengen Visa (USV) يا شنگن اتحاديه ويزای
  Limited territorial validity visa (LTV) يا منطقهای محدود اعتبار ويزای
  ويزای ملی يا Visa National
  ١- ويزای اتحاديه شنگن
  ويزای اتحاديه شنگن در واقع همان ويزای گردشگری اروپا است. دارنده اين ويزا اجازه دارد هر ۶ ماه يکبار به مدت حداکثر ٩٠ روز به کشورهای عضو اتحاديه شنگن سفر کرده و در آن اقامت داشته باشد که زمان مجاز اقامت در حوزه شنگن از زمان ورود فرد محاسبه میشود.
  بر اساس هدف متقاضی از سفر به هر يک از کشورهای عضو پيمان، ويزای اتحاديه شنگن به ٣ دسته ويزای C, B, Aتقسيم میشوند که طبعا يکی از آنها به متقاضی تعلق میگيرد.
  ١-١ ويزای شنگن نوع A
  ويزای نوع A نوعی ويزای ترانزيت فرودگاهی است که تنها به فرد اجازه میدهد تا در يکی از فرودگاههای حوزه شنگن پرواز خود را تعويض و به کشوری خارج از حوزه شنگن سفر کند. اين ويزا تنها برای استفاده از فرودگاههای محدوده شنگن معتبر است و فرد اجازه خروج از فرودگاه را نخواهد داشت.
  از اين رو دارنده ويزای ترانزيت شنگن تنها مجاز به توقف و انتظار برای تعويض هواپيما در محدوده ترانزيت فرودگاهی شنگن و خروج از اين محدوده است.
  اما چنانچه به ويزای ترانزيت برای عبور از بيش از يک فرودگاه در محدوده شنگن نياز پيدا کنيد، ديگر واجد شرايط دريافت اين نوع از ويزا نبوده و بايد به جای آن برای ويزای شنگن نرمال تايپ C اقدام کنيد. اين بدين خاطر است که بيش از يک پرواز در محدوده شنگن پروازهای داخلی اين حوزه محسوب میشود و فارغ
  از دلايل متقاضی ترانزيت نيازمند دريافت ويزای شنگن نوع C خواهد بود.
  حتی اگر بخواهيد به ناچار برای تعويض پرواز خود از يک فرودگاه در حوزه شنگن خارج شده و به فرودگاه ديگری در همان کشور برويد، باز هم واجد شرايط دريافت ويزای ترانزيت شنگن نبوده و ملزم به دريافت ويزای نرمال شنگن نوع C هستيد.
  در صورتی که فردی دارای يکی از شرايط زير باشد ملزم به دريافت ويزای ترانزيت فرودگاهی نخواهد بود:

  • دارای ويزای دارای اعتبار حوزه شنگن، اتحاديه اروپا و مناطق اقتصادی اروپا، کانادا، ژاپن و يا آمريکا باشد
  • دارای يک مجوز اقامت معتبر صادر شده از حوزه شنگن، اتحاديه اروپا و مناطق اقتصادی EU وEEA ، شهرداری آندورا، کانادا، ژاپن، جمهوری سن مارينو و يا ايالات متحده آمريکا باشد
  • دارای يک پاسپورت ديپلماتيک باشد
  • عضوی از يک خانواده اتحاديه اروپا EU ،EEA و يا شهروند سوئيس باشد
  • جزو پرسنل پرواز تحت قرارداد کنوانسيون شيکاگو در هواپيمايی بينالمللی باشد

  ٢-١ ويزای شنگن نوع B
  ويزای نوع B نيز نوعی ويزای ترانزيتی است که الصاق آن به پاسپورت، به فرد اجازه خواهد داد تا ظرف حداکثر ۵ روز از طريق خودرو و يا قطار از خاک
  چندين کشور منطقه شنگن عبور کرده و به کشوری در خارج از اين حوزه برود.
  شما همچنين ممکن است در صورتی که سفر شما نيازمند ترک محدوده ترانزيت بينالمللی و ورود به محدوده شنگن باشد (زمانی که ادامه سفر شما از طريق قطار و يا هواپيما برای صبح بوده و شما نياز به گذراندن شب و اقامت در هتل داريد) در اين مورد خاص، برای سفر با هواپيما نيز نياز به ويزای ترانزيت
  خواهيد داشت.
  ٣-١ ويزای شنگن نوع C
  ويزای نوع C در واقع ويزای کوتاه مدت برای سفر به حوزه شنگن است و فرد مجاز است در طول زمانی که هنگام دريافت اين نوع ويزا مشخص میشود، برای اهدافی نظير گردشگری، رويداد ورزشی، رويداد فرهنگی و بازديد از اقوام در کشورهای عضو اتحاديه شنگن اقامت داشته باشد. ويزای نوع C خود بسته به اهداف سفر و شرايط متقاضی به ٣ دسته تقسيم بندی میشوند:

  • ويزای سينگل شنگن يا ويزای يک بار ورود
  • ويزای دوبار ورود شنگن
  • ويزای مولتيپل شنگن يا ويزای چند بار ورود

  ١-٣-١ ويزای سينگل شنگن يا ويزای يک بار ورود
  ويزای سينگل شنگن (entry-Single) تنها برای يک بار ورود به يکی از کشورهای حوزه شينگن اعتبار دارد و به محض خروج از محدوده شنگن، اعتبار ويزای شما فارغ از اين که مدت زمان آن به پايان رسيده يا نه، منقضی خواهد شد. بديهی است که جابجايی بين کشورهای عضو پيمان شنگندر اين نوع ويزا، مشکلی ندارد.
  معمولا ويزای سينگل شنگن بر روی برچسب ويزا با چنين نوشتهای نمايش داده میشود: “ “ 1 Entries of Number
  ٢-٣-١ ويزای دوبار ورود شنگن
  ويزای دوبار ورود شنگن در بسياری از موارد شرايط و الزاماتی مشابه با ويزای يک بار ورود دارد با اين تفاوت که فرد دارنده اين ويزا اجازه دارد در بازه 180 روزه و تا زمان اعتبار ويزا دو بار به کشوری در ناحيه شنگن وارد شود. البته شرايط و محدوديتهای زمانی نيز برای اين فرصت ٢ بار ورود وجود دارد.
  معمولا ويزای دوبار ورود و يا Double شنگن بر روی برچسب ويزا با چنين نوشتهای نمايش داده میشود: “” 2 Entries of Number
  ٣-٣-١ ويزای مولتی شنگن يا ويزای چند بار ورود
  ويزای مولتی شنگن يا ( (entry-Multipleبه فرد اجازه میدهد بدون محدوديت و به دفعات وارد يکی از کشورهای حوزه شنگن شده و آن را ترک کند. تنها محدوديت ويزای مولتی شنگن به بازه زمانی آن باز میگردد. بدان معنی که اين ويزا اقامت و تردد در منطقه شنگن را به مدت حداکثر ٩٠ روز به ازای هر ۶ ماه
  از سال جواز خواهد داد. اين محدوديت زمانی ٩٠ روزه به محض ورود دارنده ويزای مولتی شنگن به هريک از کشورهای اين حوزه محاسبه خواهد شد.
  معمولا ويزای مولتی، مالتی و يا همان چندبار ورود شنگن بر روی برچسب ويزا با چنين نوشتهای نمايش داده میشود: MULT Entries of Number
  ٢ -ويزای اعتبار محدود منطقهای شنگن
  ويزای LTV شنگن نوعی ويزای موقت است که بنا بر دلايلی ويژه و اضطراری و با شرايطی خاص صادر میشود. شرايطی اضطراری همچون دلايل انسان دوستانه يکی از رايجترين موارد برای صدور ويزای اعتبار محدود منطقهای شنگن محسوب میشوند. الصاق اين ويزا در گذرنامه بدان معنی خواهد بود که فرد
  مجاز است تنها به همان کشوری که از آن ويزا دريافت کرده است يا در چند کشور محدود ديگر ناحيه شنگن که در زمان اخذ ويزا مشخص شده تردد نمايد و اجازه ورود به ديگر کشورهای حوزه شينگن را نخواهد داشت. يکی ديگر از مواردی که عموما صدور اين نوع ويزا را موجب میشود به نحوه تعامل با
  پناهندگانی باز میگردد که بدون مدارک معتبر وارد منطقه شنگن شده اند.
  زمان اين نوع از ويزا بنابر شرايط متقاضی و صلاحديد آفيسر متغير بوده و ممکن است به شکل ويزای ترانزيت و يا ويزای کوتاهمدت برای فرد متقاضی صادر شود.
  ٣ -ويزای ملی و يا ويزای نوع D شنگن
  ويزای ملی شنگن ( (Visa Nationalکه به ويزای نوع D شنگن نيز معروف است اختصاصا برای افرادی صادر میشود که برای تحصيل، کار و يا اقامت دائمی بايد در يکی از کشورهای اين منطقه اقامت داشته باشند. به بيان ديگر، ويزای ملی شنگن برای افرادی صادر خواهد شد که برای هدفی خاص (همچون بيزينس و يا تحصيل) و برای مدت زمانی طولانی نياز به اقامت در يکی از کشورهای اروپايی دارند و پس از اتمام مدت مشخص شده، به کشور خود بازخواهند گشت. بر اين اساس میتوان ويزای نوع D شنگن را به دو دسته سينگل و مولتی تقسيم بندی کرد.
  ١-٣ ويزای نوع D شنگن – سينگل
  ويزای ملی شنگن میتواند در مواردی همچون افرادی که با هدف استفاده از خدمات درمانی قصد اقامت محدود برای دورهای تعيينشده در يکی از کشورهای عضو ناحيه شنگن را دارند و پس از آن به کشور خود بازخواهند گشت، به صورت يک بار ورود صادر شود.
  ٢-٣ ويزای نوع D شنگن – مولتی
  اما با ويزای چند بار ورود نوع D ،فرد بدون نياز به اخذ هرگونه ويزای ديگری در اروپا اجازه دارد بدون محدوديت به تمامی کشورهای حوزه شنگن سفر کند.
  افراد زير میتوانند برای اين نوع از ويزا اقدام نمايند:

  • دانشجويان بينالمللی که درصدد آغاز تحصيل تماموقت در يکی از مقاطع تحصيلی در کشورهای عضو شنگن هستند. برای اين افراد ويزای يک ساله صادر میشود که قابل تمديد است
  • دانشجويان خارجی که برای پيگيری پروژههای تحقيقاتی تحت شرايط خاص و برای مدتی مشخص به کشوری در حوزه شنگن سفر میکنند
  • پروژه و يا فعاليتهای علمی و آموزشی در يک مرکز تحقيقاتی يا موسسه معتبر آموزشی در هريک از کشورهای حوزه شنگن: البته اين ويزا با بررسی دقيق سوابق علمی فرد و اعضای خانوادهاش صادر میشود
  • افراد متخصصی که به منظور به اشتراک گذاشتن تخصص خود به کشوری در منطقه شينگن سفر میکنندکه ورزشکاران، هنرمندان يا هر حرفه و تخصصی ديگر در اين دستهبندی قرار میگيرند
  • موارد اضطراری همچون شرايط حاد پزشکی که فرد نتواند پس از اتمام مهلت ويزای ملی و برای مدتی مشخص منطقه شنگن را ترک نمايد

  به هنگام درخواست و به اصطلاح اپلای کردن ويزای شنگن، بهتر است از سفارت کشوری که قصد داريد بيشترين زمان سفر خود را به آن اختصاص دهيد اقدام کنيد.

  شرايط اخذ ويزای شنگن

  شرايط اخذ ويزای شنگن در واقع بدان معنی است که آيا متقاضی شرايط و معيارهای لازم برای درخواست اين ويزا را دارا است يا خير. سفارتخانه هر کشور اروپايی شرايط خاص خود را برای صدور ويزا دارند اما در بسياری از موارد شرايط اخذ ويزا در کشورهای اين منطقه مشابه يکديگر است. مهمترين مواردی که کارشناسان اجرايی مجموعه شرکتهای نيلگام با هدف بررسی شرايط متقاضی برای اخذ ويزای شنگن بررسی میکنند عبارتند از:
  1 .مدارک متقاضی
  2 .شرايط سنی متقاضی (سفارتهای اروپايی در قبال افراد مجرد زير ٣٠ سال که سابقه سفر به اروپا نداشتهاند، سخت گيری بيشتری اعمال میکنند)
  3 .سابقه سفر متقاضی
  البته اين بررسیها طبعا با هدف افزايش شانس متقاضی برای ويزا شدن صورت میگيرد و در بسياری موارد اساسا منعی برای درخواست ويزا شنگن وجود ندارد. برای مثال متقاضی مجردی که کمتر از ٣٠ سال سن دارد و تاکنون به هيچ کشور اروپايی سفر نکرده است و از سوی ديگر مدارک مالی چندان قانع کنندهای نيز ارائه ندادهاست، اگرچه مشکلی برای درخواست اين ويزا ندارد، اما شانس ويزا شدن اين درخواست بسيار پايين است. بنابراين بررسی شرايط سفر متقاضی صرفا برای بالا بردن درصد موفقيت پرونده درخواست وی است.
  البته بنابر قوانين تعيين شده (Code Visa (2009/810 Regulation of) 5(21 Article در صورت اثبات موارد زير واجد شرايط دريافت ويزای شنگن
  مولتی خواهيد بود:

  • بايد قصد از سفر مکرر و يا به طور منظم شما توجيهپذير باشد
  • سوابق شما درست و قابل اطمينان باشد؛ به بيانی ديگر از ويزاهای يکپارچه قبلی و يا ويزاهايی با اعتبار محدود منطقهای بر اساس قوانين استفاده شده باشد
  • وضعيت اقتصادی در کشور مبدا قابل قبول باشد
  • قصد واقعی شما از ترک محدوده شنگن پيش از پايان اعتبار ويزا توجيهپذير و قابل اثبات باشد

  مراحل درخواست ويزای شنگن مهمترين موضوع در مراحل درخواست ويزای شينگن، وقت سفارت است. بنابراين توصيه کارشناسان دپارتمان ويزا و وقت سفارت مجموعه نيلگام به متقاضيان محترم ويزای شنگن اين است که پيش از پر کردن فرمهای مربوطه و تکميل مدارک برای تعيين وقت سفارت اقدام نمايند. مراحل درخواست اين ويزا به شرح زير است:
  1 .بررسی مدارک متقاضی توسط کارشناسان بخش ويزا با هدف تاييد واجد شرايط بودن
  2 .پر کردن فرمهای مربوطه
  3 .عقد قرارداد با هلدينگ نيلگام
  4 .درخواست وقت سفارت توسط کارشناسان اجرايی نيلگام
  5 .بررسی مجدد مدارک پس از ترجمه و بر طرف کردن نواقص احتمالی
  6 .ارسال مدارک متقاضی به سفارت توسط کارشناسان اجرايی نيلگام
  7 .انجام انگشت نگاری توسط متقاضی
  زمان درخواست ويزای شنگن بنابر اطلاعات کميسيون اروپايی، شما بايد درخواست ويزای شنگن خود را حداقل ١۵ روز قبل از شروع تاريخ سفر ارسال کنيد. اگرچه، ممکن است کنسولگری از شما مدارک بيشتری را درخواست کندو يا اينکه به زمان بيشتری برای بررسی درخواست شما نياز داشته باشد. بدين خاطر شما بايد بين ٣٠ تا ۶٠ روز قبل از زمان سفر برای اپلای کردن و درخواست ويزا اقدام کنيد.
  شما مجاز هستيد تا حداکثر ۶ ماه قبل از زمان سفر برای ارسال مدارک و درخواست ويزا مجاز به سفارت اقدام کنيد.

  مدارک مورد نياز برای درخواست ويزای شينگن

  مدارک مورد نياز شايد مهمترين بخش برای درخواست اين ويزا باشد، زيرا پيش از مصاحبه اين مدارک شماست که معرف شما خواهد بود. به بيان ديگر همين مدارک ارائه شده توسط متقاضی سرنوشت ويزا شدن و يا ريجکت درخواست وی را تعيين میکند.
  در پی مدارک مورد نياز برای درخواست ويزای شنگن را با هم مرور میکنيم:
  1 .تکميل فرم درخواست ويزا به ازای هر فرد (به عنوان مثال فرم درخواست ويزای شنگن فرانسه)
  2 .دو عکس رنگی بيومتريک و مناسب پاسپورت
  3 .شناسنامه
  4 .پاسپورت با حداقل ٣ تا ۶ ماه اعتبار از زمان شروع سفر، با حداقل ٢ صفحه خالی
  5 .مدارک شغلی و استخدام، مدارک و سوابق بيمه تامين اجتماعی
  6 .پرينت گردش حساب مالی ٣ ماهه اخير
  7 .نامه تمکن مالی
  8 .مدارک ملکی نظير سند خانه، اجارهنامه
  9 .مدارک ازدواج و يا ساير مدارک توجيهکننده داشتن ارتباط خانوادگی در کشور مبدا
  10 .مدارک توجيه کننده هدف از سفر و برنامه سفر دقيق با ذکر جزئيات
  11 .بليط رفت و برگشت پرواز
  12 .رزرو هتل و يا دعوتنامه دوست و يا اقوام به عنوان ميزبان در صورت اقامت در مسکن آنها (به همراه کپی پاسپورت و کارت شناسايی ميزبان و
  مدارک اثبات اقامت وی در حوزه شنگن)
  13 .بيمه مسافرتی بينالمللی با حداقل پوشش درمانی ٠٠٠࿿٣٠ يورو برای کشورهای حوزه شنگن
  14 .۶٠ تا ١٢٠ يورو پول نقد برای هزينه درخواست و هزينههای جانبی ويزا
  و چنانچه متقاضی زير ١٨ سال باشد به موارد زير نيز نياز پيدا خواهد کرد:

  • گواهی تولد
  • رضايتنامه يکی از والدين ( در صورتی که تنها با يکی از آنها میخواهيد سفر کنيد)
  • رضايت محضری والدين ( چنانچه قصد سفر بدون همراهی والدين و يا قيم قانونی را داريد)

  چنانچه برای اهداف کسب و کار و بيزينس باشد:

  • دعوتنامهای از يک شرکت معتبر و مستقر در حوزه شنگن برای شرکت در جلسه، رويداد و يا همايشی مرتبط با کار
  • قراردادها، فاکتورهای پرداختشده و مدارک ديگری که ارتباط کاری شما را نشان دهد
  • گزارش سالانه و ساير مدارکی که فعاليتهای کاری شرکت را به طور شفاف نمايش دهد
  • قرارداد، مدارک بيمه تامين اجتماعی و ديگر مدارکی که وضعيت فعلی استخدام شما در شرکت را نمايش دهد
  • بليط شرکت در سمينار کاری که قصد شرکت در آن را داريد

  چنانچه برای دانشجويان و دانشآموزان باشد:

  • مدرک ثبتنام در موسسه آموزشی
  • اثبات ثبتنام در کلاسها

  تمام مدارک بايد توسط دارالترجمه رسمی به زبان مورد درخواست سفارت ترجمه شوند و در روز انگشت نگاری توسط متقاضی به سفارت تحويل داده شوند.
  قطع عکسها بايد اندازه ۵/٣ در ۵/۴ سانتی متر باشد. پاسپورت متقاضی نبايد کمتر از ٣ ماه اعتبار داشته باشد و ارائه پاسپورتهای قبلی نيز الزامی است. حداقل پوشش بيمه مسافرتی برای ويزای شنگن ٣٠ هزار يورو است.
  در صورتی که اطلاعات بيومتريک متقاضی در سامانه سيستم اطلاعات ويزای اروپا VIS ثبت نشده باشد و يا اينکه ۵٩ ماه قبل از زمان درخواست ويزا اين اطلاعات ثبت شده باشد، متقاضی ملزم به انجام پروسه انگشتنگاری در محل سفارت خواهد بود.

  هزينه درخواست ويزای شنگن
  به طور کلی در صورتی که نياز به دريافت ويزای شنگن برای ورود به اين منطقه داشته باشيد، ملزم به پرداخت هزينهای مشخص برای انواع ويزای کوتاهمدت و
  ترانزيت به سفارت شنگن خواهيد بود که به شرح زير است:

  • متقاضيان ١٣ ساله و بزرگتر: ٨٠ يورو (در حدود ٩٠ دلار آمريکا)
  • کودکان ۶ تا ١٢ ساله: ۴٠ يورو (در حدود ۴۵ دلار آمريکا)
  • کودکان ۵ساله و پايينتر: بدون هزينه، رايگان

  البته در صورتی که دارای تابعيت و شهروندی هر يک از کشورهای زير باشيد، مشمول موافقتنامه تسهيل ويزا شده و پرداختی شما به سفارت ٣۵ يورو (معادل
  ٢۴/۴١ دلار آمريکا) خواهد بود:

  • آلبانی
  • ارمنستان
  • آذربايجان
  • بوسنی و هرزگووين
  • کاپهورده
  • يوگسلاوی سابق جمهوری مقدونيه
  • گرجستان
  • مولداوی
  • مونتهنگرو
  • صربستان
  • روسيه
  • اوکراين

  البته در صورتی که قصد داريد تا برای ويزای ملی و طولانیمدت درخواست دهيد، بايد برای اطلاع از هزينه دقيق درخواست ويزای خود با کنسولگری سفارت
  شنگن در تماس باشيد. همچنين چنانچه شامل يکی از دستهبندیهای زير شويد نيازی به پرداخت هزينه ويزای شنگن نخواهيد داشت:

  • دانشجويان و مدرسانی که برای تحصيل و مشارکت در دورهای آموزشی قصد بازديد از محدوده شنگن را دارند
  • محققانی از خارج از حوزه شينگن که برای اجرای تحقيقات علمی قصد سفر به حوزه شنگن را داشته باشند
  • نمايندگان سازمانی غير دولتی و خيرخواهانه که ٢۵ ساله و يا جوانتر هستند و قصد شرکت در رويدادی مرتبط با فعاليت سازمان خود را دارند
  • يکی از اعضای خانواده اروپايی EEA/EU که مشمول قانون 38/2004 Directive شود

  بايد توجه داشته باشيد که در صورت صرفنظر از ادامه روند درخواست ويزای شنگن و يا ريجکت درخواست ويزا، هزينه پرداختی متقاضی به وی بازگردانده نخواهد شد.
  مدت زمان بررسی و تاييد ويزای شنگن
  مدت زمان بررسی و تاييد ويزای شنگن به دو بخش تقسيم بندی می شود. بخش نخست مدت زمان بررسی مدارک پيش از ارسال به سفارت مربوطه و بخش دوم مدت زمان بررسی مدارک در سفارت مد نظر است.

  • بطور ميانگين مدت زمان بررسی مدارک مورد نياز برای ويزای شنگن و برطرف کردن نواقص و کاستیهای احتمالی در مجموعه نيلگام حدود ٢ هفته زمان خواهد برد
  • مدت زمان بررسی و تاييد ويزای شنگن در سفارت نيز حدودا ٣ هفته بطول خواهد انجاميد

  به بيان ديگر از زمان ارسال مدارک ترجمه شده و نهايی به سفارت، انجام انگشت نگاری توسط متقاضی، حدود ٣ هفته زمان بررسی و تاييد طول میکشد.
  مدت اعتبار ويزای شنگن
  در خصوص مدت اعتبار ويزای شنگن عموما خلط مبحثی صورت میگيرد که ناشی از روشن نبودن دو نکته کاملا مجزا است. دو تاريخی که عموما با يکديگر اشتباه گرفته میشود و برای بسياری از متقاضيان محترم تعريفی دقيق و مجزا برای آنها وجود ندارد. تاريخ اعتبار ويزای شنگن و تعداد روزهای مجاز اقامت که در شرايط عادی به ترتيب ۶ ماه و ٣ ماه خواهند بود.
  برای مثال اگر در اولين روز سپتامبر ويزا برای فردی صادر شود، وی قادر خواهد بود تا اواخر فوريه سال بعد (١٨٠ روز) وارد حوزه شينگن شود. اين ١٨٠ روز همانتاريخ اعتبار ويزای شنگن فرد است. تعداد روزهای مجاز اقامت اما بدان معنی است که دارنده ويزا در اين مدت شش ماهه، میتواند تا حداکثر ٩٠ روز در کشورهای حوزه شنگن اقامت داشته باشد و موظف است تا پيش از پايان اين مهلت ٩٠ روزه حوزه شينگن را ترک نمايد.
  البته بايد توجه داشت برای افرادی که سابقه سفر و اقامت در منطقه شنگن را نداشته باشند، کد درج شده بر روی ويزای آنها ١ خواهد بود. بدان معنی که با ويزای اخذ شده تنها قادر به ١ بار ورود به اين منطقه هستند و از سوی ديگر مدت مجاز اقامتشان در حوزه شنگن به جای ٩٠ روز ، تنها ١۵ روز است.

  قيمت و هزينه اخذ ويزای شنگن

  قيمت و هزينه اخذ ويزای شنگن بسته به کشوری که از آن اقدام میکنيد و مدارکی که میبايست توسط تيم اجرايی شرکت نيلگام تهيه شود متغير خواهد بود. تعرفه
  مربوط به اخذ ويزای شنگن را در جدول زير میتوانيد مشاهده کنيد

  خدمات همکار مسافر
  ویزای عادی 400 یورو 450 یورو
  ویزای مولتی 500 یورو 550 یورو
  ویزای دعوتنامه آلمان 250 یورو 295 یورو

  نکات ضروری برای دريافت ويزای شينگن

  در خصوص مدت اعتبار ويزای شينگن بايد به يک بحث مهم توجه داشت و آن اينکه کدی اختصاصی برای مسافرتهای هر فرد وجود دارد که نشان دهنده تعداد دفعات مجاز تردد وی در اين مدت ٩٠ روزه است. برای مثال فردی که کد مالتيپل شينگن در ويزای وی ثبت شده باشد، میتواند ٩٠ روز اقامت مجاز خود در حوزه شنگن را در يک نوبت ٣ ماهه به پايان برساند يا اين فرصت ٩٠ روزه را تقسيم کرده و در چند بار ورود از آن استفاده کند.
  اين در حاليست که اگر کد سينگل در ويزای شينگن فردی درج شده باشد، حتی در صورتی که تنها ١ روز در منطقه شينگن اقامت داشته و اروپا را به هر دليلی ترک کند و از اعتبار ١٨٠ روزه ويزای وی نيز زمان بسياری باقی مانده باشد، برای ورود مجدد به منطقه شينگن بايد دوباره برای درخواست ويزا اقدام نموده و
  تا زمان صدور ويزای جديد حق ورود به هيچ يک از کشورهای اين منطقه را نخواهد داشت.
  به چند نکته مهم ديگر نيز در خصوص اين ويزا در ادامه اشاره میکنيم:

  • برای درخواست ويزای شينگن از سفارت اتريش تمامی مدارک میبايست به زبان آلمانی ترجمه شود
  • همراه داشتن ۶٠ يورو در روز مصاحبه الزامی است
  • پس از صدور ويزا ضمانت نامه ١٠٠ميليون تومانی به ازای هر نفر دريافت خواهد شد
  • در صورت ويزا نشدن درخواست، مبلغی بابت هزينههای جاری کم شده و مابقی مبلغ بازپرداخت خواهد شد

  دلايل رد شدن ويزای شينگن

  رد شدن ويزا آن هم در آستانه تعطيلات و سفر شايد بدترين خبر ممکن برای هر کسی باشد، رد شدن يا ريجکت ويزای شينگن دلايل متعددی میتواند داشته باشد که برای هر پرونده متفاوت خواهد بود اما بدترين اتفاقی که بعد از ريجکت میافتد اين است که متقاضی دست کم برای مدت ۶ ماه نمیتواند از هيچ سفارت اروپايی ديگری برای دريافت ويزای شينگن اقدام نمايد.
  نکته مهم در اين بين اين است که هيچ فرد حقيقی و حقوقی نمیتواند ويزا شدن درخواست شينگن را تضمين کند! تنها کاری که میتوان انجام داد اعتماد به موسسات معتبر و با سابقه در اين رابطه است تا با دقت و حساسيت بالا و با تکيه بر دانش به روز و تجربيات موجود، شانس صدور ويزا را به حداکثر برسانند.
  وب سايت رسمی شينگن مهمترين دلايل رد شدن اين ويزا را به شرح زير عنوان کرده است:

  • مدارک جعلی؛ تحت هيچ شرايطی با مدارک جعلی برای ويزای شينگن اقدام نکنيد، چون در ٩٩ درصد مواقع درخواست شما رد خواهد شد
  • فعاليتهای مجرمانه در گذشته و يا در حال حاضر
  • گذرنامه مخدوش و يا آسيب ديده
  • توضيحات ناکافی در مورد دلايل سفر
  • گذرنامه نامعتبر (پاسپورتی که در زمان درخواست از اعتبار آن کمتر از ٣ ماه مانده باشد)
  • نامه مرجع نامعتبر
  • عدم ارائه هدف مشخصی از سفر
  • عدم اثبات تمکن مالی برای سفر
  • ارائه گواهی تولد و يا ازدواج نامعتبر
  • بيمه نامه مسافرتی نامعتبر
  • ناتوانی در ارائه مدارک اسکان
  • وضعيت نامطلوب ويزای شينگن؛ مواردی همچون برنامه سفر غير منطقی میتواند به ريجکت ويزای شما بيانجامد

  دانلود فرمهای درخواست ويزای شينگن
  يکی از اولين و مهمترين مدارک لازم برای دريافت ويزای شينگن، پر کردن فرمهای درخواست ويزا است. توصيه تيم اجرايی ويزا و وقت سفارت نيلگام به متقاضيان محترم اين است که در اين مرحله حتما با کارشناسان خبره مشاوره کنند. جهت آشنايی شما فرم نمونه درخواست ويزای شينگن فرانسه ارائه میشود.

  مشاوره دريافت ويزای شينگن

  کارشناسان امور ويزا و وقت سفارت نيلگام با سالها تجربه در امور مربوط به ويزای شينگن آمادگی دارند تا با ارائه مشاوره رايگان و فنی، ضمن همراهی با شما در تکميل مدارک مورد نياز، شانس موفقيت درخواست را به حداکثر برسانند.

  سوالات مرسوم مصاحبه ويزای شنگن

  يکی از مراحل مهمی که هر متقاضی دريافت ويزای شينگن بايد توجه ويژهای به آن داشته باشد، زمان گفتگو و مصاحبه با آفيسر ويزای شينگن است. اين بدين خاطر است که هرگونه تناقض و عدم تطابق پاسخ سوالات با مدارک ارائه شده و غيرعادی و غيرواقعی بودن توضيحات میتواند به سادگی در تصميمگيری نهايی
  افسر پرونده تاثير منفی گذاشته و موجب ريجکت درخواست ويزای شينگن شود.
  بر همين اساس قصد داريم تا با توضيح مهمترين سوالات مصاحبه ويزای شنگن و ارائه پاسخهای مرتبط، کمی شما را برای اين بخش از پروسه دريافت ويزا آشنا کنيم.

  برای پاسخ به اين سوال بايد با توجه برنامه سفر ارائه شده خود توضيح دقيقی در اين مورد بدهيد که قصد داريد از جاذبههای گردشگری چندين کشور مختلف در حوزه شينگن بازديد کنيد و با توجه به بعد مسافت و تعدد مکانها، مدت اعتبار کمتر ويزا نظير ويزا ١٠ تا ١۵ روزه برای شما کفايت نخواهد کرد. البته در کنار اين موارد بايد به اين موضوع توجه داشته باشيد که برای توجيه برنامه سفر خود به آفيسر پرونده، ارائه رزرو بليط رفت و برگشت و رزرو هتل تمام شهرها و کشورهايی که قصد بازديد از آنها را داريد الزامی بوده و بايد اطلاعات ارائه شده توسط شما با مدارک سفر مطابقت کامل داشته باشد. (اگر تاريخ ورود و خروج شما از يک کشور و يا شهر به مکانی ديگر در هنگام مصاحبه با اطلاعات رزرو هتل يکی نباشد، مطمئنا آفيسر پرونده دچار شک خواهد شد.)

  در پاسخ به اين سوال نام همسر و شغل وی را عنوان کنيد. اگر ازدواج نکردهايد، اما دارای نامزد و يا ارتباط دوستی نزديکی هستيد، باز هم نام و شغل وی را بازگو کنيد. چنانچه همسر و يا دوست شما قصد همراهی شما را دارد، آنرا به آفيسر اطلاع داده و در صورتی که به تنهايی قصد سفر داريد، دليل همراهی نکردن همسر خود را به طور واضح به آفيسر توضيح دهيد.

  چنانچه دارای ارتباطی در محدوده شنگن هستيد، دادن اطلاعات محل اقامت، موقعيت کاری و مشخصات ويزای وی به هنگام مصاحبه به آفيسر پرونده اهميت زيادی دارد. اگر قصد دريافت ويزای شما گردشگری اعلام شده، بايد با ارائه توضيح و مدارک موجه اين اطمينان خاطر را به آفيسر بدهيد که تنها با هدف توريستی قصد سفر به حوزه شينگن را داريد و قصد از سفر شما به هيچ وجه کاری نيست. اما در صورتی که از ابتدا قصد از سفر شما به حوزه شينگن کار و همکاری با اقوام حاضر در اين محدوده بوده بايد توضيحات دقيقی در اين رابطه ارائه دهيد.

  با مطرح شدن اين سوال چنانچه کسب و کار داريد، بدون معطلی آنرا اعلام کرده و جزئيات جواز کسب، نوع کار، آدرس دفتر و يا مغازه، کارخانه، انبار، وضعيت کارکنان تحت استخدام شما و برخورداری از شريک کاری را به آفيسر پرونده توضيح دهيد. و در صورتی که در استخدام شرکتی هستيد، به توضيح اطلاعات نظير آدرس و شماره تماس شرکت، مدت زمان قرارداد کاری، ميزان درآمد و ساير اطلاعات مرتبط با کسب و کار خود پرداخته و در صورت درخواست آفيسر، کارت ويزيت يا کارت شناسايی شرکتی خود را ارائه دهيد.

  در صورتی که در استخدام شرکتی هستيد و برای اهداف توريستی قصد سفر به حوزه شينگن را داريد، بايد به هنگام مصاحبه با آفيسر پرونده، ترجمه رسمی نامه مرخصی برای بازه زمانی مسافرت خود را به همراه داشته باشيد.

  با توجه به هدف شما از سفر، میتوانيد در ۵ زمينه مختلف گذراندن تعطيلات، ادامه تحصيل، کار، تجارت و يا استفاده از خدمات درمانی به اين سوال به طور کامل و صريح پاسخ دهيد. بهتر است با صداقت تمام توضيحات خود را ارائه دهيد و چنانچه برای استفاده از خدمات درمانی و اهداف پزشکی به حوزه شينگن سفر میکنيد، دلايل موجه و قانعکنندهای ارائه دهيد.

  در همهي سفارتخانهها و كنسولگريهاي كشورهاي عضو پيمان شينگن در سراسر دنيا.

  فرقي نميكند از چه كشوري اقدام شود ولي توصيه ميشود از كشوري اقدام كنيد كه در طول سفر بيشترين اقامت را در آن كشور داريد.

  فرم درخواست ويزاي شينگن را از اين لينك دانلود كنيد. البته اين فرم نمونه ويزاي شينگن فرانسه است و براي هر كشور بايد فرم مربوطه را تكميل نماييد.

  فرم درخواست ويزا را به دو روش دستنويس يا تايپي ميتوان پر كرد. دقت داشته باشيد كه فرم حتما بايد كامل تكميل شود و هيچ جاي خالي باقي نماند. در صورتي كه فكر ميكنيد قسمتي از فرم شامل حال او نميشود، بايد جاي خالي را با عبارت) NA بدون جواب (Answer No – پر كنيد.

  5 1 رای
  رأی دهی به مقاله
  1 دیدگاه
  بازخورد (Feedback) های اینلاین
  مشاهده همه دیدگاه ها
  عابدی

  این یک تست است